แผนสถานที่ทำงาน Workplace planning

กำหนดพิกัดสถานที่ให้กับพนักงานตามวันที่ที่กำหนด พนักงานสามารถบันทึกเวลาทำงานตามเเผนสถานที่ที่กำหนดไว้ เมื่อพนักงานบันทึกเวลาทำงานตามเเผนที่กำหนดไว้ หน้าพิกัดสถานที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียว

แสดงเเผนสถานที่ปฏิบัติงานในหน้าปฏิทินกิจกรรมบนเเอป TimeMint (สำหรับพนักงาน)

วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งานฟังก์ชันเเผนสถานที่ทำงานWorkplace plan

1.โปรไฟล์สถานที่ทำงาน

  • เลือกไปที่ "เเผนสถานที่ทำงาน"

  • เพิ่มโปรไฟล์สถานที่ทำงาน

  • เพิ่มพิกัดสถานที่ที่ต้องการให้อยู่ในโปรไฟล์สถานที่ทำงาน

2.เพิ่มโปรไฟล์สถานที่ทำงานได้ 2 วิธี

2.1 วิธีเพิ่มแบบทีละ 1 วันผ่านระบบหลังบ้าน

2.2 วิธีเพิ่มโปรไฟล์สถานที่ทำงานแบบนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ Excel

  • ออกรายงานเทมเพลตสำหรับเเพลนโปรไฟล์สถานที่

  • เเพลนโปรไฟล์สถานที่บน excel เพื่อนำเข้าเเผนสถานที่ทำงาน

  • นำเข้าข้อมูลไฟล์ข้อมูล


รายงานแผนสถานที่ทำงาน (รูปแบบ excel)

เป็นรายงานที่แสดงการบันทึกเวลาของพนักงานตามเเผนสถานที่ทำงานที่ได้กำหนดไว้

Last updated