นำเข้าข้อมูลพนักงาน (สำหรับพนักงานใหม่)

ด้วยวิธีการ import ข้อมูลในรูปแบบ excel เข้าระบบ TimeMint สำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานมีพนักงานใหม่จำนวนมาก

ก่อนที่จะนำข้อมูลเข้าระบบ TimeMint ผู้ใช้งานจะต้องเตรียมข้อมูลพนักงานโดยสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับนำเข้าข้อมูลลิงก์ด้านล่าง

สามารถเปิดได้ทั้ง Google Sheets และ Excel (สำหรับผู้ใช้งานที่เปิดผ่าน Excel แล้วเป็นภาษาต่างดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์นี้ )

วิธีกรอกข้อมูลในเทมเพลตเพื่อนำเข้าข้อมูล

กรอกรายละเอียดข้อมูลพนักงานตามช่องที่กำหนด

A : รหัสพนักงาน (เมื่อเพิ่มเข้าสู่ระบบแล้วจะไม่สามารถเเก้ไขรหัสพนักงานภายหลังได้)

B : ตำเเหน่งของพนักงาน

C : เเผนก

D : เริ่มเข้าทำงานวันเเรก (ตรวจสอบ วัน เดือน ค.ศ.​ให้ถูกต้อง)

E : เริ่มเป็นพนักงานประจำ (ตรวจสอบ วัน เดือน ค.ศ.​ให้ถูกต้อง)

F : ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย)

G : ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

H : เพศ (ชาย = 1 , หญิง = 2 )

I : บัญชีไลน์

J : เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับใช้เป็นรหัสผ่านเข้าสู่เเอปฯ)

K : อีเมล

L : วันลากิจคงเหลือ (วัน) (วันลากิจคงเหลือล่าสุดเมื่อเริ่มใช้งานระบบลงเวลา) M : เศษชั่วโมงลาคงเหลือ (ชั่วโมง) (ชั่วโมงลากิจคงเหลือล่าสุดเมื่อเริ่มใช้งานระบบลงเวลา)

N : วันลาป่วยคงเหลือ (วัน) (วันลาป่วยคงเหลือล่าสุดเมื่อเริ่มใช้งานระบบลงเวลา) O : เศษชั่วโมงลาคงเหลือ (ชั่วโมง) (ชั่วโมงลาป่วยคงเหลือล่าสุดเมื่อเริ่มใช้งานระบบลงเวลา)

P : วันพักร้อนคงเหลือ (วัน) (วันพักร้อนคงเหลือล่าสุดเมื่อเริ่มใช้งานระบบลงเวลา)

Q : เศษชั่วโมงลาคงเหลือ (ชั่วโมง) (ชั่วโมงพักร้อนคงเหลือล่าสุดเมื่อเริ่มใช้งานระบบลงเวลา)

R : วันลาคลอดคงเหลือ (วัน)

S : วันลาบวชคงเหลือ (วัน)

T : วันลาเรียกฝึกกำลังพลคงเหลือ (วัน)

U : วันลาทำหมันคงเหลือ (วัน)

วิธีการบันทึกไฟล์ตัวอย่างข้อมูล

 • Google Sheet เลือก >> ไฟล์>> ดาวน์โหลด >> ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุด (.CSV,แผ่นงานปัจจุบัน)

 • Excel เลือก >> บันทึกเป็น >> รูปแบบ CSV UTF - 8 (คั่นด้วยจุลภาค)(.CSV)

วิธีนำเข้าข้อมูลพนักงาน

 • เลือกไฟล์ ที่ทำการบันทึก เเล้วกด “อัพโหลด”

 • ตรวจสอบข้อมูลที่อัพโหลดเข้ามา สามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

 • เพิ่มภาพพนักงาน

 • ระดับของพนักงาน - มีอำนาจอนุมัติ

 • ไม่มีอำนาจอนุมัติ

 • ผู้อนุมัติ

 • เลือกชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติของพนักงาน

 • เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกด “ตรวจสอบข้อมูล”

 • เลือกโปรไฟล์มาตรฐานของพนักงาน

 • ตรวจสอบเวลาเวลาเข้า-ออกงาน

 • วันหยุดประจำสัปดาห์

 • วันลาหยุดชดเชย

 • ตรวจสอบสิทธิการลาของพนักงาน

 • เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกด “ตรวจสอบข้อมูล” และกด “เพิ่มพนักงาน”

Last updated