ภาพรวมของรายการ (ข้อมูลรายสัปดาห์)

แสดงชั่วโมงทำงานสะสม และชั่วโมงทำงานล่วงเวลารูปแบบรายสัปดาห์ - ชั่วโมงทำงานสะสม จะเป็นการนำบันทึกเข้าแรกและบันทึกออกสุดท้ายของวันมาคำนวณ - สามารถใช้งสนได้บน TimeMint เวอร์ชัน 3.5.7 ขึ้นไป

ภาพรวมของรายการ (ข้อมูลรายสัปดาห์) แสดงบนเเอป TimeMint

ภาพรวมของรายการ (ข้อมูลรายสัปดาห์)

วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้ฟีเจอร์ ภาพรวมของรายการ (ข้อมูลรายสัปดาห์)

  1. ไปที่เมนู "กลุ่มพนักงาน"

  2. เลือก "กลุ่มพนักงาน"

  3. ภาพรวมของรายการ

  4. เลือกให้แสดงภาพรวมของรายการ ตามที่ต้องการ

  5. เลือกวันตัดรอบรายสัปดาห์

Last updated