กำหนดวันหยุดประจำปีองค์กร

กำหนดวันหยุดประจำการทำงานเมื่อเริ่มปีใหม่ การกำหนดวันหยุดประจำปีองค์กร(บริษัท) ต้องกำหนดไม่ต่ำกว่า 13 วัน รวมวันแรงงาน

1.ไปที่เมนู “วันหยุดประจำปี” 2.เลือกไปที่ปีการทำงานใหม่ เลือกวันหยุดที่บริษัทได้กำหนดไว้ทั้ง 13 วัน หรือมากกว่านั้น 3.ระบุชื่อวันหยุด 4.กดบันทึกวันหยุดประจำปี สำหรับปีการหน้างานใหม่ 5.กด “ตกลง” เพื่อทำการบันทึก

Last updated