เพิ่มพนักงานผ่านระบบหลังบ้าน รูปแบบครั้งละ 1 คน

สำหรับเพิ่มพนักงานในระบบหลังบ้าน กรณีที่มีพนักงานจำนวนไม่เยอะสามารถเพิ่มเข้าระบบหลังบ้านครั้งละ 1 คน

วิธีเพิ่มพนักงานผ่านระบบหลังบ้าน รูปแบบครั้งละ 1 คน

 • เลือก icon “พนักงานในระบบ”

 • เลือก “เพิ่มพนักงานในระบบ” (จะเพิ่มพนักงานทีละ 1 คน)

 • กำหนดรหัสพนักงาน (ข้อควรระวังรหัสพนักงานเมื่อบันทึกรายการเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเเก้ไขได้ภายหลัง)

 • เลือก “ตำเเหน่ง” หากตำเเหน่งงานเฉพาะสามารถเลือก “อื่นๆ” เพื่อระบุตำเเหน่งในช่อง “ตำเเหน่งหน้าที่อื่นๆ”

 • เลือก “เเผนก” ที่พนักงานสังกัดอยู่

 • กำหนดวันเริ่มเข้าทำงานวันเเรก

 • กำหนดวันเริ่มเป็นพนักงานประจำ

 • ระดับของพนักงาน

 • มีอำนาจอนุมัติ

 • ไม่มีอำนาจอนุมัติ

 • ผู้อนุมัติ

 • เลือกชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติของพนักงาน

 • รูปแบบการอนุมัติรายการ

 • ฝ่ายบุคคลและผู้อนุมัติ (ทั้งสองคน)

 • ฝ่ายบุคคลหรือผู้อนุมัติ (คนใดคนหนึ่ง)

 • กำหนดรูปแบบการใช้งาน

 • ใช้งานบนมือถือ

 • ไม่ได้ใช้งานบนมือถือ

 • ระบุชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย)

 • ระบุชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

 • เพศ

 • ระบุบัญชีไลน์

 • เบอร์โทรศัพท์

 • อีเมล

 • เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วกด “ตรวจสอบข้อมูล”

 • เลือก โปร์ไฟล์การลามาตรฐาน ที่เหมาะกับพนักงาน

Last updated