รายงานอื่นๆ

สำหรับผู้ใช้งานระบบลงเวลาทำงาน TimeMint สามารถเรียกดูรายงานอื่นๆได้ดังนี้

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถดึงรายงานอื่นๆได้จากระบบหลังบ้านดังนี้

รายงานวันลาคงเหลือ

 • เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน

 • ประเภทไฟล์เลือก “จำนวนวันลาคงเหลือ”

 • เพิ่มเติม - วันที่เริ่มเข้าทำงานวันเเรก - วันที่เริ่มงานเป็นพนักงานประจำ

 • ลากำหนดเอง (กรณีที่บริษัมมีการเพิ่มลากำหนดเอง)

 • เมื่อเลือกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเลือ "ดูแบบออนไลน์" หรือ "Export"

รายงานวันลาที่ใช้

 • เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน

 • เลือกวันที่เริ่มต้นสิ้นสุด วันที่ต้องการข้อมูล

 • ประเภทไฟล์เลือก “จำนวนวันลาที่ใช้”

 • เพิ่มเติม

- วันที่เริ่มเข้าทำงานวันเเรก

- วันที่เริ่มงานเป็นพนักงานประจำ

 • ลากำหนดเอง (กรณีที่บริษัมมีการเพิ่มลากำหนดเอง)

 • เมื่อเลือกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเลือ "ดูแบบออนไลน์" หรือ "Export"

รายงานรหัสผู้ใช้งาน - เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน - ประเภทไฟล์เลือก “ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน”

รายงานโน๊ตระหว่างวัน

 • เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน

 • เลือกวันที่ต้องการข้อมูล

 • ประเภทไฟล์เลือก “โน๊ตระหว่างวัน”

 • หากต้องการภาพประกอบให้เลือกเเบบภาพประกอบ

Last updated