เพิ่มรายการทำงานล่วงเวลา (โอที)

วิธีขอทำงานล่วงเวลา (โอที) แบบปกติ

ที่เป็นกะทำงานที่อยู่ในวันเดียวกัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกวันที่ตามวันที่จะทำงานล่วงเวลา (โอที) ได้เลย

วิธีขอทำงานล่วงเวลา (โอที) แบบข้ามวัน

สำหรับพนักงานที่มีกะทำงานแบบข้ามวันจะมีวิธีการขอทำงานล่วงเวลา(โอที) ที่ต่างจากการขอทำงานล่วงเวลา(โอที)แบบปกติ

ตัวอย่าง พนักงานมีเวลากะทำงานวันที่ 13 เวลา 20:00-05:00 (กะทำงานแบบข้ามวัน)

 1. มีโอทีก่อนเวลาทำงาน 17:00-20:00 จะต้องขอโอทีโดยเลือกวันที่ 13

 2. มีโอทีหลังเวลาทำงาน 05:00-08:00 จะต้องขอโอทีโดยเลือกวันที่ 14

วิธีขอโอทีก่อนเวลาทำงาน

วิธีขอโอทีหลังเวลาทำงาน

เพิ่มรายการทำงานล่วงเวลาให้กับพนักงาน

 • เลือกไอคอน “เพิ่มรายการ”

 • เลือก “บันทึกรายการทำงานล่วงเวลา”

 • เลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการทำรายการ

 • ระบุประเภทรายการ

 • เลือกช่วงเวลาทำงาน (ก่อนช่วงทำงาน/ก่อนเวลาทำงาน/ในเวลาทำงาน/หลังเวลาทำงาน)

 • เลือกประเภทของวัน (วันทำงานปกติ/วันหยุดประจำสัปดาห์/วันหยุดประจำปี/กำหนดเอง)

 • ระบุรายละเอียดของรายการ

 • วันที่้ต้องการ (กำหนดวันที่ต้องการขอทำงานล่วงเวลา)

 • เหตุผล (ในการขอทำโอที)

 • เวลาเริ่มต้น (เวลาเริ่มทำโอที)

 • เวลาสิ้นสิ้น (เวลาสิ้นสุดทำโอที)

 • เลือก “เพิ่มรายการ”

 • บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

Last updated