เพิ่มพนักงานเข้ากลุ่ม

การจัดกลุ่มพนักงานเพื่อการตั้งค่าการใช้งาน TimeMint ในลักษณะกลุ่มพนักงาน

เพิ่มพนักงานเข้ากลุ่ม

กลุ่มพนักงานคือการจัดกลุ่มพนักงานตามเเผนกหรือตามฟังก์ชันการใช้งาน โดยกลุ่มฟังก์ชันกลุ่มพนักงานในระบบบันทึกเวลาทำงาน TimeMint สามารถเลือก เปิด/ปิด ฟังก์ชันได้ตามการใช้งานของผู้ทำการตั้งค่าเลือก icon “กพนักงาน”

  • เลือก “เพิ่มกลุ่มพนักงาน”

  • กำหนดชื่อกลุ่ม (ตามที่ต้องการเช่น กลุ่มเเผนกบัญชี, การตลาด , รายวัน,รายเดือน เป็นต้น)

  • กด “เพิ่มกลุ่มพนักงาน”

  • เมื่อเพิ่มกลุ่มเรียบร้อยจะเห็นว่ายังไม่มีพนักงานอยู่ในกลุ่มให้ทำการเลือกพนักงานเข้ากลุ่ม

  • เลือกพนักงานและกด “เข้ากลุ่ม”

  • เมื่อพนักงานอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้ว จะเเสดงฟังก์ชัน “การตั้งค่าต่างๆ” ผู้ใช้งานสามารถเลือก เปิด/ปิด ฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องการได้ผ่านการตั้งค่าต่างๆ

Last updated