รายงานสถานะ รออนุมัติ

ผู้ใช้งานสามารถเรียกรายงาน “รออนุมัติ” ประเภทรายการลา,ปรับปรุงเวลา,ทำงานล่วงเวลาในระบบหลังบ้าน เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานการของพนักงานที่ยังคงรออนุมัติรายการอยู่ได้

รายงานสถานะ “รออนุมัติรายการลา”

 • เลือก “กลุ่มผู้ใช้”

 • เลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดข้อมูล

 • เลือกประเภทไฟล์ “บันทึกการลา”

 • เลือก “การเเสดงผล”

 • เลือก “สถานะรายการ”

 • เลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเลือก “Export”

รายงานสถานะ “รออนุมัติรายการปรับปรุงเวลา”

 • เลือก “กลุ่มผู้ใช้”

 • เลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดข้อมูล

 • เลือกประเภทไฟล์ “บันทึกการปรับปรุงเวลา”

 • เลือก “รายการรออนุมัติ”

 • เลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเลือก “Export”

รายงานสถานะ “รออนุมัติรายขอทำงานล่วงเวลา”

 • เลือก “กลุ่มผู้ใช้”

 • เลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดข้อมูล

 • เลือกประเภทไฟล์ “บันทึกการขอทำงานล่วงเวลา”

 • เลือก “การเเสดงผล”

 • เลือก “สถานะรายการ”

 • เลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเลือก “Export”

ตัวอย่างรายงานที่เเสดง

Last updated