กำหนดวันที่ได้รับสิทธิ์การลามาตรฐาน

การตั้งค่าการลามาตรฐานฟังก์ชันการลามาตรฐานของ TimeMint สามารถกำหนดวันที่พนักงานสามารถเริ่มใช้การลามาตรฐานที่กำหนดไว้ และวันที่สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่กำหนด โดยมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้

วิธีการตั้งค่า กำหนดวันที่ได้รับสิทธิ์การลามาตรฐาน

  • ไปที่ไอคอน พนักงานในระบบ

  • เลือกพนักงานที่ต้องการกำหนดวันที่ได้รับสิทธิการลามาตรฐาน

  • เลือก จัดการพนักงาน

  • ไปที่สิทธิ์การลามาตรฐานด้านล่าง (ลากิจ/ลาป่วย/ลาพักร้อน)

  • ไปที่วันที่เริ่มได้สิทธิ์การลานี้

  • วันเเรกที่เร่ิมทำงาน

  • วันแรกที่บรรจุเป็นพนักงานประจำ (โดยดูจากที่กำหนดไว้ในโปรไฟล์พนักงานด้านบน)

  • กำหนดเอง สามารถระบุวันที่พนักงานสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้เลย เช่นบางบริษัทมีการกำหนดสิทธิ์พนักงานสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้เมื่ออายุงานครบ 1 ปี สามารถกำหนดวันที่ใช้สิทธิ์ได้จากตรงนี้

  • เรียบร้อยแล้วกดบันทึกด้านล่าง

Last updated