การอนุมัติการปรับปรุงเวลา

วิธีอนุมัติรายการปรับปรุงเวลาให้กับพนักงานผ่านระบบหลังบ้าน

วิธีอนุมัติปรับปรุงเวลาทำงาน

วิธีปฏิเสธปรับปรุงเวลาทำงาน

เลือกไอคอน “อนุมัติรายการ”

  • เลือก “การปรับปรุงเวลา”

  • ระบบจะเเสดงรายการ “รออนุมัติการปรับปรุงเวลา” ของพนักงาน

  • ผู้ใช้งานสามารถกด “อนุมัติ” หรือ “ปฏิเสธ” รายการลาของพนักงานได้

  • สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติรายการได้จากด้านล่างรูปโปรไฟล์พนักงาน

  • บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

Last updated