เพิ่มรายการปรับปรุงเวลา

วิธีปรับปรุงเวลาทำงาน กะทำงานปกติ

วิธีปรับปรุงเวลาทำงาน กะข้ามวัน

เพิ่มรายการปรับปรุงเวลาทำงานให้พนักงาน

 • เลือกไอคอน “เพิ่มรายการ”

 • เลือก “บันทึกปรับปรุงเวลา”

 • เลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการทำรายการ

 • ค้นหาวันที่ ที่ต้องการปรับปรุงเวลาให้พนักงาน

 • เลือกวันที่ต้องการข้อมูล

 • กดค้นหารายการ

 • เพิ่มบันทึกปรับปรุงเวลา

 • ประเภทสถานที่ (เลือกประเภทสถานที่สำหรับปรับปรุงเวลา พิกัดสถานที่ คิวอาร์โค๊ด Beacon สเเกนลายนิ้วมือ สเเกนใบหน้า)

 • สถานที่ (ชื่อสถานที่สำหรับบันทึกปรับปรุงเวลา)

 • วันที่ต้องการปรับปรุงเวลา

 • เหตุผล (ในการปรับปรุงเวลา)

 • เวลาบันทึกเข้า (ที่ต้องการปรับปรุง)

 • เวลาบันทึกออก (ที่ต้องการปรับปรุง)

 • เลือก “เพิ่มบันทึกปรับปรุงเวลา”

Last updated