การอนุมัติการลาต่างๆ

วิธีอนุมัติรายการลาให้กับพนักงานผ่านระบบหลังบ้าน

วิธีอนุมัติรายการแบบทีละคน

วิธีอนุมัติรายการแบบหลายคน

วิธีปฏิเสธรายการ

 • เลือกไอคอน “อนุมัติรายการ”

 • เลือก “การลาต่างๆ”

 • ระบบจะเเสดงรายการ “รออนุมัติการลาต่างๆ” ของพนักงาน

 • ผู้ใช้งานสามารถกด “อนุมัติ” หรือ “ปฏิเสธ” รายการลาของพนักงานได้

 • สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติรายการได้จากด้านล่างรูปโปรไฟล์พนักงาน

กรณีที่ต้องการอนุมัติรายการทีละหลายๆคน

 • ผู้ใช้งานสามารถกดที่รูปดาว ให้เป็นสีดำ เพื่ออนุมัติรายการให้พนักงานได้ที่ละหลายๆคน

 • ระบบจะเเสดงปุ่มให้เลือกสถานการอนุมัติ

 • เพิ่มเฉย : เก็บไว้ก่อนยังไม่อนุมัติ

 • อนุมัติ

 • ไม่อนุมัติ

 • เมื่อกำหนดการอนุมัติแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว เลือก “บันทึกรายการทั้งหมด”

 • บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

Last updated