อนุมัติรายการ

เจ้าของระบบสามารถอนุมัติรายการลา รายการปรับปรุงเวลา และการขอทำงานล่วงเวลาให้กับพนักงานผ่านระบบหลังบ้านได้โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

Last updated