กำหนดเงื่อนไขการลา

สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้ฟังก์ชันลางานออนไลน์ของ TimeMint สามารถกำหนดเงื่อนไขการลาให้กับพนักงานได้

สามารถกำหนดเงื่อนไขการลาประเภทต่างๆ ได้ 2 ช่องทาง

  1. กำหนดได้ที่โปรไฟล์พนักงาน (รายบุคคล)

  2. กำหนดแบบรายบริษัท และรายกลุ่ม

เงื่อนไขที่สามารถกำหนดได้มีดังนี้

1.กำหนดชั่วโมงขั้นต่ำในการลา

2.กำหนดวันที่เริ่มได้สิทธิ์การลา

3.ยกยอดวันลาคงเหลือไปปีการทำงานหน้า

4.กำหนดขีดจำกัดการทำงานการลา

Last updated