ค่ากะ ค่าอาหาร

สามารถกำหนดค่ากะและอาหาร ของแต่ละโปรไฟล์กะการทำงานได้ และรายงานสำหรับให้แสดงข้อมูลค่ากะ ค่าอาหารต้องใช้เป็นรายงานรูปแบบ All Sum เท่านั้น

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่ากะ ค่าอาหารได้ในโปรไฟล์กะการทำงานในแต่ละโปรไฟล์กะทำงาน

สำหรับรายงานที่รองรับการแสดง ค่ากะ ค่าอาหาร จะต้องเป็นรายงานรูปแบบ All Sum เท่านั้น

โดยในรายงานผู้ใช้งานสามารถกำหนดเงื่อนไขสำหรับคำนวณค่ากะ ค่าอาหารตามรูปด้านล่างนี้

Last updated