วิธีตั้งค่า Beacon (MINEW MBM01)

วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์เสริมการบันทึกเวลาทำงานบีค่อน สำหรับระบบบันทึกเวลาทำงาน TimeMint ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเเอป BeaconSET+ ได้ที่

วิธีการตั้งค่า

1. ดาวน์โหลด เเอป BeaconSET+ เปิดเเอปพลิเคชันเพื่อทำการตั้งค่า 2. เลือก Beacon ที่ต้องการตั้งค่า 3. วิธีการสังเกตเครื่องอุปกรณ์ Beacon ที่จะตั้งค่า ให้ดูจากเลข MAC ที่อยู่ด้านหลังอุปกรณ์ Beacon

4. เมื่อเลือกอุปกรณ์ที่จะตั้งค่าเเล้วในการเข้าไปตั้งค่าในครั้งเเรกจะยังไม่สามารถเข้าได้ ผู้ใช้งานต้องใส่รหัสผ่าน “minew123” จากนั้น กด “OK” 5. จากนั้นทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ กดไปที่ “Remove Password” เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ 6. กด “OK” เพื่อทำการกำหนดรหัสใหม่

7. กำหนดรหัสผ่านใหม่ เมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว กด “OK” 8. จากนั้นไปที่ SLOT1 เพื่อทำการตั้งค่า 9. เลือก iBeacon

10. ระบุรายละเอียดในส่วนของ “Adv Content” 11. ใส่รายละเอียด UUID/Major/Minor ซึ่งข้อมูลนี้จะอยู่ในระบบหลังบ้าน TimeMint 12. นำข้อมูลในระบบหลังบ้าน TimtMint มาใส่ในเเอป BeaconSET+

  • UUID

  • Major

  • Minor หมายเลย Minor สามารถเลือกกำหนดได้ช่วงตัวเลขเริ่มต้นและสิ้นสุด เช่นในตัวอย่างตัวเลข Minor 2001-3000 ผู้ใช้งานสามารถกำหนดตัวเลข Minor ได้ตั้งแต่ 2001,2002,2003 จนถึง 3000 ตามจำนวนอุปกรณ์ Beacon ที่มีอยู่ในระบบ

13.ตั้งค่าในส่วนของ Beas params

  • Ads Interval : การตั้งค่าการส่งสัญญาณโดยทุกๆ ค่าที่แนะนำควรตั้งอยู่ที่ 100MS (เนื่องจากการส่งสัญญา 1000MS เท่ากับ 1 วินาที ถ้าตั้งที่ 100MS จะเท่ากับส่งสัญญาณ 10 ครั้งใน 1 วินาที)

  • RSSI@1M : การตั้งค่าตัวรับสัญญาณ (ตัวบ่งชี้ความเเรงของสัญญาณ)

  • Radio Txpower : ระยะรัศมีในการส่งสัญญาณ

ลำดับ Adv intervalRSSI @1m Radio Txpowerระยะสัญญาณ

1

100 ms

-84

-20 dBm

4 m

2

100 ms

-81

-16 dBm

10 m

3

100 ms

-77

-12 dBm

20 m

4

100 ms

-72

-8 dBm

30 m

5

100 ms

-69

-4 dBm

40 m

6

100 ms

-65

0 dBm

60 m

7

100 ms

-59

4 dBm

70 m

หมายเหตุ : ระยะที่แนะนำ Adv Interval 100ms/RSSI @1M -59dbm/Radio Txpower 8dbm

14. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด SAVE

15. ไปที่เเอป TimeMint Manager (ต้อง Login ในฐานะเจ้าของระบบเท่านั้น) เลือกไปที่ Beacon 16. เลือกไปที่สัญญาณ Beacon ที่ยังไม่ได้กำหนด (หากไม่โชว์ในเเอปให้ลองเช็คว่าอุปกรณ์มือถือได้เปิดสัญญาณบลูทูธหรือไม่) 17.กำหนดชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ

18. กด “ตกลง” เพื่อทำการบันทึกชื่ออุปกรณ์ 19. ในเเอป TimeMint Manager จะเเสดงชื่อสัญญาณที่กำหนดไว้ 20. ในระบบหลังบ้านก็จะแสดงชื่อสัญญาณที่ได้กำหนดไว้ และรวมถึงชื่อสัญญาณทั้งหมดในระบบ ในส่วนของ TimeMint สำหรับพนักงานก็จะแสดงชื่อสัญญาณ Beacon เช่นเดียวกัน

กรณีติดปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่

เวลาทำการ จ-ส (เวลา 08:00-17:30) เบอร์โทรศัพท์ 098-838-3909 098-016-1524 092-279-9484

นอกเวลาทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 098-838-3909

Line Official : @timemint

อีเมล : info.timemint@gmail.com

Last updated