วิธีการเพิ่มกลุ่มพิกัดสถานที่เข้าไปในกลุ่มของพนักงาน

วิธีการเพิ่มกลุ่มพิกัดสถานที่ในกลุ่มพนักงาน

ไปที่ฟังก์ชันกลุ่มพนักงาน

เลือกกลุ่มที่ต้องการกำหนดกลุ่มพิกัดสถานที่

1.เลือกกลุ่มพนักงาน ที่ต้องการเพิ่มกลุ่มพิกัดสถานที่เข้าไป 2.เปิดฟังก์ชันการใช้งาน "ใช้กลุ่มพิกัดสถานที่"

3.เลื่อนลงไปด้านล่าง ที่กลุ่มพิกัดสถานที่ เลือก เพิ่มกลุ่มพิกัดที่ต้องการเข้าไปที่กลุ่มพนักงาน

เมื่อเพิ่มกลุ่มสถานที่เข้าไปเรียบร้อยเเล้ว จะเเสดงพิกัดสถานที่ตามที่กำหนด

Last updated