กลุ่มพิกัดสถานที่

การเพิ่มกลุ่มพิกัดสถานที่สำหรับบริษัทที่ต้องการจำกัดพื้นที่การบันทึกเวลาทำงานให้กับพนักงานเเบ่งออกเป็นกลุ่มการบันทึกเวลาทำงาน

เลือก ไอคอน "กลุ่มสถานที่"

1.เลือก เพิ่มกลุ่มสถานที่ 2.ตั้งชื่อกลุ่มสถานที่ 3.เพิ่มกลุ่มสถานที่

4.เลือกประเภทพิกัดสถานที่ ที่ต้องการเข้าไปในกลุ่ม

5.เลือกสถานที่ที่ต้องการเข้ากลุ่ม กดที่ "เพิ่ม" 6.เมื่อ กด "เพิ่ม" เรียบร้อยแล้ว พิกัดสถานที่ก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ตั้งไว้

ก็จะได้กลุ่มพิกัดสถานที่สำหรับให้พนักงาน บันทึกเวลาทำงาน

Last updated