กำหนดกะการทำงาน (สำหรับเเพลนกะ)

ส่วนที่ 1 กำหนดชื่อตารางกะ

  1. ไปที่ “ชื่อตารางกะทำงาน” เพื่อกำหนดชื่อตารางกะทำงานที่ต้องการออกรายงานเพื่อเเพลนกะ

  2. เลือก “กลุ่มพนักงาน” ที่ต้องการออกรายงาน

  3. เลือก “เดือน” ที่ต้องการออกรายงาน

  4. เลือก “ปี” ที่ต้องการออกรายงาน

  5. ระบุเรียบร้อยแล้วกด “Preview” ระบบจะแสดงตัวอย่างรายงานกะการทำงาน

ส่วนที่ 2 เลือกโปรไฟล์สีวันหยุดต่างๆ

  1. ไปที่ “โปรไฟล์สีวันหยุดต่างๆ” เลือกโปรไฟล์สีวันหยุดที่ต้องการ

ส่วนที่ 3 ออกรายงานตารางกะการทำงาน

  1. เลือก “ออกรายงาน” เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel เพื่อเเพลนกะการทำงาน

ส่วนที่ 4 ขั้นตอนการกำหนดกะการทำงาน

  • เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel ออกมาเเล้ว จะเเสดงชื่อรายละเอียดของพนักงานเช่น รหัสพนักงาน ชื่อ กลุ่ม และวันที่ภายในเดือนนั้นๆ

  • ผู้ใช้งานสามารถระบุกะการทำงานของพนักงานได้ในช่องตามวันที่ หรือสามารถดูกะทั้งหมดขององค์กรได้ใน ชีท “All Shift”

  • เมื่อระบุกะการทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำเข้าข้อมูลกะในขั้นตอนถัดไป

Last updated