โน้ตระหว่างวัน

ฟังก์ชันสำหรับการกำหนดหัวข้อให้พนักงานเพื่อเลือกเเจ้งรายละเอียดใน "โน๊ตระหว่างวัน"​

เลือก ไอคอน “จัดการกล่องตัวเลือก”

เลือก หัวข้อโน๊ตระหว่าง

สำหรับพนักงานที่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ต้องเป็นอัปเดตเป็น TimeMint Version 2.6.7.14 ขึ้นไป

1.เลือกเปิดฟังก์ชันการใช้งาน - เปิดใช้งานหัวข้อโน๊ตระหว่างวัน (มีผลทั้งบริษัท) - เปิดใช้งานหัวข้อโน๊ตระหว่างวัน (มีผลทั้งบริษัท) 2. ระบุรายละเอียดช่อง เพิ่มตัวเลือกหัวข้อโน๊ตระหว่างวัน 3. เลือก "เพิ่มตัวเลือก"

เมื่อเพิ่มรายละเอียดเเล้วระบบจะเเสดงตัวอย่างทางด้านขวามือของหน้าจอ

ป้ายกำกับโน๊ตระหว่างวัน

กำหนดป้ายโน๊ตระหว่างวันเพื่อใช้งานในโน๊ตระหว่างวัน

1.เลือกเปิดฟังก์ชัน - เปิดใช้งานป้ายกำกับโน๊ตระหว่างวัน (มีผลทั้งบริษัท) - เเสดงรหัสหน้าคำอธิบาย (มีผลทั้งบริษัท) 2.ระบุ "เพิ่มหัวข้อป้ายกำกับโน๊ตระหว่างวัน" 3. ใส่คำอธิบาย 4. เลือก "เพิ่มตัวเลือก"

เเสดงตัวอย่างเมื่อใช้งานบนเเอปพลิเคชัน

Last updated