เจ้าหน้าที่

ฟังก์ชันสำหรับการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบหลังบ้าน เพื่อทำการตั้งค่าในฟังก์ชันที่ได้กำหนดไว้โดยการกำหนดกลุ่มพนักงานเพื่อสามารถเห็นข้อมูลได้ตามกลุ่มที่เลือกและเเก้ไขข้อมูลได้

วิธีกำหนดสิทธิกลุ่มเจ้าหน้าที่

กำหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระบบหลังบ้าน

1. กำหนดชื่อกลุ่มที่ต้องการ

2. เลือก “เพิ่มกลุ่มเจ้าหน้าที่”

 1. เลือก “พนักงาน” ที่ต้องการให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูล เลือก “เข้ากลุ่ม”

 2. เลือก “พนักงาน” ที่ต้องการให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูล เลือก “เข้ากลุ่ม”

 3. กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการคงอยู่ในระบบ : กำหนดเวลาที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและแก้ไขของพนักงาน

 4. จำกัดการมองเห็นพนักงาน

 5. กำหนดกลุ่มพนักงานที่สามารถมองเห็นได้

 6. เลือก ฟังก์ชันที่ต้องการให้พนักงานสามารถเห็นหรือว่าแก้ไขได้

  1. ไม่เเสดง : พนักงานที่ได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถเห็นฟังก์ชันนี้

  2. เเสดงเท่านั้น : พนักงานที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถดูข้อมูลได้แต่ไม่สามารถเเก้ไขข้อมูลได้

  3. จัดการได้ : พนักงานที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถจัดการข้อมูลได้ แก้ไขรายละเอียดต่างๆได้ในฟังก์ชันที่กำหนดไว้

Last updated