โปรไฟล์สี (วันหยุด)

กำหนดโปรไฟล์สีสำหรับแสดงวันหยุดต่างๆขององค์กร

  • วันหยุดประจำปี

  • วันหยุดชดเชย

  • วันหยุดประจำสัปดาห์

  • แผนหยุด

ผู้ใช้งานสามารถใช้ค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดให้หรือกำหนดเองตามความเหมาะสม วิธีการเพิ่มโปรไฟล์สีวันหยุด

  1. ไปที่ “โปรไฟล์สีวันหยุดต่างๆ” เลือก “เพิ่มโปรไฟล์สีวันหยุดต่างๆ”

  2. กำหนด “ชื่อโปรไฟล์สีวันหยุด”

  3. ระบุสีตามประเภทวันหยุดต่างๆ

  4. เมื่อกำหนดสีประเภทวันหยุดเรียบร้อยแล้ว กด “เพิ่มโปรไฟล์สีวันหยุด”

Last updated