ไม่อนุญาตให้ทำรายการในรอบก่อนหน้า

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดวันที่ เพื่อไม่ให้พนักงานทำรายการย้อนหลัง ของรอบการทำเงินเดือนก่อนหน้าได้ โดยสามารถกำหนดได้แบบรายบุคคลได้ที่โปรไฟล์พนักงานแต่ละคน

สำหรับการตั้งค่านี้จะมีผลกับ

  • บันทึกการลา

  • ขอทำงานล่วงเวลา

  • ปรับปรุงเวลาทำงาน

  • ปรับปรุงกะทำงาน

ตัวอย่างการกำหนดค่า บริษัท AAA กำหนดรอบ Cut off date วันที 21-20 ของทุกเดือน จะกำหนดค่าดังนี้

เช่นรอบ cut off date 21 ก.พ. - 20 มี.ค. กำหนดไม่อนุญาตให้ทำรายการวันที่ 20 จะมีผลดังนี้ หาก ณ วันนี้เป็นวันที 24 มี.ค. พนักงานจะไม่สามารถของวันที่ 21 ก.พ. - 20 มี.ค.ทำรายการลา ขอทำงานล่วงเวลา ปรับปรุงเวลา ปรับปรุงกะทำงานได้ ซึ่งเป็นการทำรายการย้อนหลังในรอบที่เเล้ว

Last updated