รายงาน

รายงานทุกรูปแบบจากระบบบันทึกเวลาทำงาน TimeMint

TimeMint สามารถออกรายงานในรูปแบบของ Excel file สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้งานต่อเพื่อคำนวณเงินเดือนหรือตรวจสอบประวัติการบันทึกเวลา ลา และขอทำงานล่วงเวลา หรือจะเป็นรายงานข้อมูลในรูปแบบ txt file สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนำรายงานนี้นำเข้าโปรเเกรมเงินเดือนซึ่งรายงานรูปแบบ txt file สามารถปรับให้เข้าได้กับทุกรูปแบบของโปรเเกรมเงินเดือน

Last updated