การคืนค่าวันลา

การคืนค่าวันลาในระบบ TimeMint คือการกำหนดสิทธิการลาเพื่อเริ่มปีการทำงานใหม่

การคืนค่าวันลาในระบบ TimeMint คือการกำหนดสิทธิการลาเพื่อเริ่มปีการทำงานใหม่ โดยการคืนค่าจะเป็นการรีเซตวันลาที่พนักงานได้ใช้สิทธิไปในปีการทำงานที่ผ่านมา โดยผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการคืนค่าวันลาก่อนที่พนักงานจะเริ่มใช้สิทธิของปีการทำงานใหม่ ก่อนที่จะทำการคืนค่าวันลาผู้ใช้งานควรที่จะสำหรับข้อมูลการลาต่างๆของพนักงานก่อนการคืนค่า

ก่อนการคืนค่าสิทธิวันลาให้พนักงานควรจะตรวจสอบข้อมูลอะไรบ้าง

1.สำรองข้อมูลการลาของพนักงานก่อนทำการคืนค่า ดูวิธีการสำรองข้อมูล

2.ตรวจสอบว่าประเภทการลานั้นๆกำหนดค่าให้ “ยกยอดสะสมวันลาที่เหลืออยู่ ณ ปลายปี

3.ตรวจสอบว่าประเภทการลานั้น เพิ่มวันลา ณ ปีปฏิทินใหม่ หรือ ให้สิทธิตลอดอายุการทำงาน (สำหรับผู้ใช้งานที่เปิดใช้ฟังก์ชันลากำหนดเอง

วิธีการคืนค่าวันลาให้พนักงานแบบทั้งหมด

1.กรณีคืนค่าวันลาแบบทั้งกลุ่มพนักงาน

2.กรณีคืนค่าวันลาแบบรายบุคคล

วิธีคืนค่าวันลาให้พนักงานแบบกำหนดเอง

ขีดจำกัดการลา

ในระบบ TimeMint สามารถกำหนด "ขีดจำกัดการลา" ให้กับพนักงานได้ เมื่อถึงกำหนดการคืนค่าสามารถเพิ่มขีดจำกัดให้พนักงาน เช่น ปี 2023 กำหนดขีดจำกัดการลาให้พนักงานใช้สิทธิวันลาได้ถึง 31-12-2023 เมื่อเริ่มมีปีการทำงาน 2024 เราจะกำหนดขีดจำกัดการลาเป็น 31-12-2024 โดยมีวิธีการคืนค่าต่อไปนี้

  1. เลือกไปที่เพิ่มขีดจำกัดการลา เลือกขีดจำกัดการลาที่ต้องการคืนค่า

  2. ขีดจำกัดการลาจะเพิ่มขึ้น 1 ปี (โดยการเพิ่มขีดจำกัดการลาจะมีรายละเอียดดังนี้)

    1. หากวันที่กดเพิ่มผ่านขีดจำกัดเดิมมาเเล้ว ตัวอย่าง ขีดจำกัดการลาวันที่ 31-12-2023 ผู้ใช้งานคืนค่าวันที่ 3-1-2024

    2. บังคับเพิ่มทันที ตัวอย่าง ผู้ใช้งานกำหนดขีดจำกัดการลาวันที่ 31-12-2023 ให้พนักงานเคลียร์วันลาเรียบร้อยเเล้ว จะทำการคืนค่าให้พนักงานวันที่ 30-12-2-23

การทำการคืนค่าวันลาให้พนักงานนั้น แนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบรายการค้างอนุมัติที่อยู่ในระบบหลังบ้านก่อนที่จะทำการคืนค่าวันลา หากพบรายการค้างอนุมัติให้ทำการอนุมัติรายการก่อนทำการคืนค่า (หากไม่อนุมัติรายการลาที่ค้างนั้น เมื่อทำการคืนค่าวันลาไปเเล้วนั้นรายการลาที่ค้างอนุมัติจะไม่แสดงอยู่ในระบบ และจะไม่สามารถยกเลิกรายการค้างอนุมัติได้ หลังจากที่ทำการคืนค่าวันลาไปเเล้ว) 2. Backup รายการต่างๆก่อนทำการคืนค่า สำรองไว้กรณีเมื่อคืนค่าวันลาไปเเล้วมีพนักงานติดต่อสอบถามข้อมูลย้อนหลัง ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้นำมาตรวจสอบย้อนหลังได้ สำหรับข้อมูลที่แนะนำให้ผู้ใช้งานทำการ Backup นั้น คือ รายการลาที่อนุมัติเเล้ว รายการลาที่รออนุมัติ วันลาคงเหลือ และวันลาที่ใช้ไป โดยการ export รายงานดังกล่าวไว้ก่อนที่จะทำการคืนค่าวันลา

Last updated