ข้อมูลรายการ

ฟังก์ชันสำหรับการดูข้อมูลรายการต่างๆ เช่น รายชื่อพนักงานที่ทำรายการลา ทำงานล่วงเวลา รายชื่อพนักงานที่ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ รายชื่อพนักงานที่ตรงกับวันหยุดประจำปี

เลือก ไอคอน “ข้อมูลรายการ”

1.เลือกวันที่ต้องการดูข้อมูล 2.กดตกลง

เเสดงข้อมูลพนักงานที่ทำการลา

เเสดงข้อมูลพนักงานที่ขอทำงานล่วงเวลา

เเสดงข้อมูลพนักงานที่ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์

เเสดงข้อมูลรายการที่ตรงกับวันหยุดประจำปี

Last updated