สลิปออนไลน์

ดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ผ่านเเอป TimeMint

ฟีเจอร์นี้เป็นเพียงการเเสดงข้อมูลผ่านเเอปฯเท่านั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการดูข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน มิได้มีการคำนวณเงินเดือนใดๆบนระบบ TimeMint

ก่อนที่จะเริ่มใช้งานฟีเจอร์ดูสลิปออนไลน์ผู้ใช้งานจะต้องเเจ้งเปิดใช้งานในระบบหลังบ้านก่อน หลังจากนั้นระบบจะทำการเปิดให้ใช้งาน

เมื่อเปิดฟีเจอร์เรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถเริ่มตั้งค่าการใช้งานได้ตามวิธีดังต่อไปนี้


1. หัวข้อสลิปออนไลน์ เป็นการกำหนดชื่อประเภท เงินได้รายการหักที่มีอยู่ในรายงานเงินเดือนของบริษัทผู้ใช้งาน

1.เงินได้ 2.เงินได้รวม 3.รายการหัก 4.รายการหักรวม 5.เงินได้สุทธิ 6.ข้อมูลเพิ่มเติม

2.วิธีการเพิ่มหัวข้อสลิปออนไลน์

  1. เลือกประเภทเงินได้

  2. ระบุรายละเอียด

  3. กดบันทึก

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มประเภท เงินได้ รายการหัก ได้จนครบหัวข้อที่ต้องการใช้งาน

เมื่อเพิ่มหัวข้อสลิปออนไลน์เรียบร้อยแล้วด้านล่างจะเเสดงหัวข้อทั้งหมดที่ได้ทำการเพิ่มเข้าไป

3.กำหนดโปรไฟล์สลิปออนไลน์

1.กำหนดชื่อโปรไฟล์สลิปออนไลน์

2.เพิ่มหัวข้อ เงินได้รายการหักในโปรไฟล์ที่ได้สร้างขึ้น

2.1 เลือกเพิ่มหัวข้อของข้อมูล

2.2 เลือกเงินได้รายการหัก ที่ต้องการ

2.3 กดบันทึก

ผู้ใช้งานสามารถเลือกระบุได้ตามหัวข้อที่บริษัทกำหนดไว้

4.ดาวน์โหลดเทมเพลตโปรไฟล์

เป็นในรูปแบบ excel เพื่อนำมาระบุข้อมูลเงินเดือน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเป็น กลุ่มพนักงาน รายบุคคล และทั้งบริษัทก็ได้

5.ระบุข้อมูลในเทมเพลต

เมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถระบุรายละเอียดตามข้อมูลรายงานเงินเดือนและเมื่อระบุรายละเอียดในไฟล์เรียบร้อยแล้วทำการบันทึกเพื่อเตรียมอัปโหลด

6.นำเข้าสลิปออนไลน์

1.เลือกไฟล์ที่ได้ทำการบันทึกเมื่อสักครู่นี้

2.เลือกนำเข้าข้อมูล

3.เมื่อกดนำเข้าเรียบร้อยเเล้วระบบจะเเสดงตัวอย่างให้ตรวจสอบก่อนที่จะอัปโหลดเข้าไปในระบบ

4.การตั้งค่าเพิ่มเติมผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ดังต่อไปนี้

4.1 การเเสดงข้อมูล

4.2 ระบุรายละเอียดงวดการจ่ายเงินเดือน - ปี - เดือน - งวดที่ 4.3 กดเพิ่ม


เจ้าของระบบสามารถเรียกดูสลิปออนไลน์ของพนักงานได้ผ่านระบบ

เมื่ออัปโหลดเรียบร้อยเเล้วผู้ใช้งานสามารถดูการเเสดงข้อมูลสลิปเงินเดือนของพนักงานของพนักงานได้ในเมนูนี้

โดยเลือกเป็น 1.พนักงาน 2. ปี 3. เดือน 4.งวด เพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการดู

เมื่อพนักงานต้องการดูสลิปเงินเดือนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยจะต้องใส่ "รหัสผ่าน" (ระบุรหัสผ่านของสลิปเงินเดือน) ก่อนเข้าดูสลิปทุกครั้ง

กรณีที่ต้องการลบข้อมูล

ให้เลือกรายการที่ต้องการลบและเลือกลบ

สามารถเลือกเปิด/ปิดได้ข้อมูลไม่ให้แสดงได้

  • อัตราล่วงเวลา/OT Rate

  • ยอดสะสม/YTD

  • ลงชื่อผู้จ่าย/ ลงชื่อผู้รับเงิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีติดปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่

เวลาทำการ จ-ส (เวลา 08:00-17:30) เบอร์โทรศัพท์

098-838-3909

098-016-1524

092-279-9484

นอกเวลาทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 098-838-3909

อีเมล : info.timemint@gmail.com

Line Official : @timemint

Last updated