วิธีใช้งานและตั้งค่า Beacon (Sensoro)

วิธีจะตั้งค่า Beacon เพื่อใช้งานคู่กับ TimeMintการต้ังค่าการใช้งานใน App Sensoro

1.Login เข้าสู่ระบบที่ www.timemint.co ไปเลือกการตั้งค่า iBeaconดูตัวเลข UUID / Major / Minor ของบัญชีบริษัท ตามรูปภาพ

2. เตรียมอุปกรณ์ iBeacon (ใส่ถ่านหรือเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้ว) 3. ดาวน์โหลด App Sensoro 4. เมื่อดาวน์โหลดเเล้วเข้าไปที่ App Sensoro เลือกตัว iBeacon ที่ต้องการตั้งค่า โดยดูจาก SN ตามรูปภาพ

5. เลือกตัว iBeacon ที่ต้องการได้แล้ว ให้กดเลือกที่ “Settings”

6. ไปที่ “​UUID”

7. นำตัวเลข UUID จากระบบหลังบ้านของบัญชีบริษัทมาใส่แทนที่ ตามภาพ

8. ไปที่ Major นำตัวเลข Major จากระบบหลังบ้านของบัญชีบริษัทมาใส่แทนที่ ตามภาพ

9.ไปที่ Minor นำตัวเลข Major จากระบบหลังบ้านของบัญชีบริษัทมาใส่แทนที่ ตามภาพ

10. เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด “OK” เพื่อบันทึก

การตั้งค่า TimeMint Manager เพื่อใช้งาน iBeacon (เปิดบูลทูธก่อนการตั้งค่า)

1.ไปที่ App TimeManager ที่Login ด้วยบัญชีเจ้าของระบบ

2. เลือกเมนู “iBeacon”

3. ค้นหาสัญญาณ iBeacon เลือก “ยังไม่ได้กำหนด”

4. เลือกประเภทที่ต้องการกำหนดเอง คือ ไม่ถูกพิกัดสถานที่เเทนรหัสคิวอาร์ คือ แบบผูกพิกัดสถานที่

5. กำหนดชื่อสถานที่หรือชื่อที่ต้องการ

Last updated