จำกัดสิทธิ์ของผู้มีอำนาจอนุมัติ (หัวหน้า)

สำหรับองค์กรที่ต้องการจำกัดสิทธิ์ของผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยไม่ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ เพิ่มหรืออนุมัติรายการบางอย่างเช่น การบันทึกเวลา การลาเป็นต้น

สำหรับผู้ใช้งานที่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ ต้องอัปเดต TimeMint Manager Version 2.6.4 ขึ้นไป ระบบปฏิบัติการที่สามารถอัปเดตเวอร์ชันนี้ได้ คือ

  • iOS 12 ขึ้นไป

  • Android 5.1 ขึ้นไป

1.ไปที่ระบบหลังบ้าน member.timemint.co Login ด้วย Username และ Password

2.เลือก ฟังก์ชัน “พนักงานในระบบ”

3.เลือกพนักงานที่ต้องการ “จำกัดสิทธิ์ของผู้มีอำนาจอนุมัติ” กดไปที่ “จัดการพนักงาน”

4.เลือกฟังก์ชันที่ต้องการจำกัดสิทธิ์

1.ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกเวลาให้พนักงาน

2.ไม่อนุญาตให้เพิ่มการบันทึกการลาให้พนักงาน

3.ไม่อนุญาตให้เพิ่มบันทึกขอทำงานล่วงเวลาให้พนักงาน

4.ไม่อนุญาตให้เพิ่มบันทึกการปรับปรุงเวลาให้พนักงาน

5.ไม่อนุญาตให้อนุมัติรายการบันทึกรายการลา

6.ไม่อนุญาตให้อนุมัติรายการขอทำงานล่วงเวลา

7.ไม่อนุญาตให้อนุมัติรายการปรับปรุงเวลา

5.เมื่อกำหนดสิทธิเรียบร้อยแล้วกด “บันทึก”

Last updated