จำนวนวันทำรายการล่วงหน้า

กำหนดเงื่อนไขให้พนักงานทำรายการลาล่วงหน้า สำหรับการลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน บนระบบ TimeMint

สำหรับการกำหนด "จำนวนวันทำรายการล่วงหน้า" สามารถกำหนดได้ 2 แบบ

  1. กำหนดที่โปรไฟล์พนักงาน (รายบุคคล)

  2. กำหนดในตั้งค่าระดับบริษัท สามารถมีผลทั้งบริษัท หรือ เฉพาะกลุ่มได้

สำหรับพนักงานที่ได้กำหนดจำนวนวันทำรายการล่วงหน้าแล้วเมื่อลาล่วงหน้าตามวันที่กำหนดจะแสดงบนเเอปฯตามภาพด้านล่างนี้

กำหนดจำนวนวันทำรายการลาล่วงหน้า แบบรายบุคคล

กำหนดจำนวนวันทำรายการลาล่วงหน้า แบบระดับบริษัท/กลุ่มพนักงาน

Last updated