ออกรายการกะการทำงาน (การเรียกดู Report)

ส่วนที่ 1 กำหนดชื่อตารางกะ

  1. ไปที่ “ชื่อตารางกะทำงาน” เพื่อกำหนดชื่อตารางกะทำงานที่ต้องการจะออกรายงานเพื่อ เเพลนกะการทำงาน

  2. เลือก “กลุ่มพนักงาน” ที่ต้องการออกรายงาน

  3. เลือก “เดือน” ที่ต้องการออกรายงาน

  4. เลือก “ปี” ที่ต้องการออกรายงาน

  5. ระบุเรียบร้อยแล้วกด “Preview” ระบบจะแสดงตัวอย่างรายงานกะการทำงาน

ส่วนที่ 2 เลือกโปรไฟล์สีวันหยุดต่างๆ

  1. ไปที่ “โปรไฟล์สีวันหยุดต่างๆ” เลือกโปรไฟล์สีวันหยุดที่ต้องการ

ส่วนที่ 3 ออกรายงานตารางกะการทำงาน

  1. เลือก “ดูแบบออนไลน์” หรือ “ออกรายงาน” เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel เพื่อส่งให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Last updated