อนุมัติการใช้งานเเอปพลิเคชั่น “สำหรับพนักงาน”

การอนุญาตให้พนักงานเข้าใช้งานเเอปฯ เพื่อทำการบันทึกเวลาทำงาน

โทรศัพท์

สำหรับผู้ใช้งานเเอปพลิเคชั่น TimeMint ทั้งสำหรับพนักงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติ และเจ้าของระบบ ต้องได้รับการอนุมัติให้ใช้งานเเอปพลิเคชั่นบนมือถือจากระบบหลังบ้านก่อนทุกครั้ง

อนุมัติการใช้งานเเอปพลิเคชั่น “สำหรับพนักงาน”

  • เลือก icon “โทรศัพท์”

  • เลือก “กำลังรออนุมัติ”

  • เลือก “อนุมัติ” ปุ่มสีเหลือง เพื่ออนุมัติอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือให้กับพนักงาน

  • เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่เข้าสู่ระบบบันทึกเวลาได้ที่“อนุมัติเเล้ว”

  • หากต้องการตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ยังไม่ได้ทำการ เข้าสู่ระบบบันทึกเวลา สามารถตรวจสอบได้ที่เลือก “ยังไม่มีการร้องขอ”

Last updated