การอนุมัติการทำงานล่วงเวลา

วิธีอนุมัติรายการทำงานล่วงเวลาให้กับพนักงานผ่านระบบหลังบ้าน

วิธีอนุมัติการทำงานล่วงเวลา แบบรายคน

วิธีอนุมัติการทำงานล่วงเวลา แบบหลายรายการ

 • เลือกไอคอน “อนุมัติรายการ”

 • เลือก “การทำงานล่วงเวลา”

 • ระบบจะเเสดงรายการ “รออนุมัติการทำงานล่วงเวลา” ของพนักงาน

 • ผู้ใช้งานสามารถ เลือกดูข้อมูลการขอทำงานล่วงเวลาจากวันที่เร่ิมต้นและสิ้นสุดท้าย

 • ผู้ใช้งานสามารถกด “อนุมัติ” หรือ “ปฏิเสธ” รายการลาของพนักงานได้

 • สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติรายการได้จากด้านล่างรูปโปรไฟล์พนักงาน

กรณีที่ต้องการอนุมัติรายการทีละหลายๆคน

 • ผู้ใช้งานสามารถกดที่รูปดาว ให้เป็นสีดำ เพื่ออนุมัติรายการให้พนักงานได้ที่ละหลายๆคน

 • ระบบจะเเสดงปุ่มให้เลือกสถานการอนุมัติ

 • เพิ่มเฉย : เก็บไว้ก่อนยังไม่อนุมัติ

 • อนุมัติ

 • ไม่อนุมัติ

 • เมื่อกำหนดการอนุมัติแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว เลือก “บันทึกรายการทั้งหมด”

 • บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

Last updated