กลุ่มพนักงาน

ตั้งค่าระดับกลุ่ม

ผู้ใช้งานสามารถจัดกลุ่มพนักงานเเยกตามเเผนกหรือสาขา ตามนโยบายของบริษัทได้การกำหนดค่าในระดับกลุ่มพนักงานจะมีผลกับพนักงานที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆ

ตั้งค่าระดับกลุ่ม

จะเป็นการตั้งค่าการใช้งานที่มีผลเฉพาะกลุ่มที่ได้เลือกไว้ ให้มีการเปลี่ยนเเปลงการตั้งค่า เพื่อลดระยะเวลาในการตั้งค่าการใช้งานแบบทีละกลุ่ม

  • ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าระดับกลุ่มได้ โดยไปที่ "กลุ่มพนักงาน"

  • เลือก "ตั้งค่าระดับกลุ่ม"

  • เลือก "กลุ่มพนักงาน" ที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงการตั้งค่า

  • เลือก การตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยนเเปลง

  • เมื่อเปลี่ยนเเปลงเรียบร้อยแล้วกดบันทึกการเปลี่ยนเเปลงด้านล่าง

Last updated