ประวัติบันทึกการลา

ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการบันทึกการลาของพนักงานได้ในระบบหลังบ้าน

  • เลือกไอคอน “ประวัติบันทึกการลา”

  • เลือกค้นหาพนักงานที่ต้องการดูประวัติบันทึกการลา

Last updated