การตั้งค่าการพิมพ์รหัสคิวอาร์แบบกลุ่ม

คิวอาร์ประจำตัวพนักงาน ใช้สำหรับการ Login เข้าใช้งาน TimeMint (สีเขียว) สำหรับพนักงาน

การตั้งค่าการพิมพ์รหัสคิวร์แบบกลุ่ม

  • ไปที่ “ตั้งค่าการพิมพ์รหัสคิวอาร์แบบกลุ่ม”

  • เลือกรายละเอียดตามที่กำหนด

  • ขนาดกระดาษ

  • การวางกระดาษ

  • รูปแบบเส้นขอบ

  • จำนวนรหัสคิวอาร์ต่อเเถว

  • กำหนดรายละเอียดเรียบร้อยแล้วกด “พิมพ์”

  • จะออกมาในรูปแบบ PDF ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รหัสคิวอาร์ เเจกให้กับพนักงานได้ทันที

วิธีการ export รูป คิวอาร์โค๊ดสถานที่

1.ระบุจำนวนต่อเเถว 2.กด "Download ZIP"

จะได้ไฟล์ภาพสำหรับส่งต่อให้พนังงาน

Last updated