กำหนดวันหยุดประจำปีรูปแบบกลุ่ม

จะมีผลกับพนักงานภายในกลุ่มเท่านั้น

เป็นฟังก์ชันเสริมผู้ใช้งานจะต้องใช้ point ในการเปิดฟังก์ชัน 100 point

วิธีตั้งค่าวันหยุดประจำปี "รูปแบบกลุ่ม" พนักงาน

Last updated