อนุมัติการใช้งานเเอปพลิเคชั่น “ผู้มีอำนาจอนุมัติ”

อนุมัติการใช้งานเเอปพลิเคชั่น “ผู้มีอำนาจอนุมัติ”TimeMint Manager

  • เลือก icon “โทรศัพท์”

  • เลือก “ผู้มีอำนาจอนุมัติ”

  • เลือก “อนุมัติ” ปุ่มสีเหลือง เพื่ออนุมัติอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติ

  • เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเป็นเป็น“อนุมัติเเล้ว”

Last updated