การตั้งค่าระดับบริษัท

การตั้งค่าระดับบริษัท การตั้งค่าการใช้งานที่มีผลกับพนักงานทั้งบริษัทหรือกลุ่มพนักงานที่ได้เลือกไว้เพื่อเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เช่น เวลาเข้างาน,ลาต่างๆ,จำนวนวันลาต่อปี เป็นต้น

เลือก icon “การตั้งค่าระดับบริษัท”

Last updated