ปฏิทินกิจกรรม

แสดงปฏิทินกิจกรรมของพนักงานผ่านระบบหลังบ้าน

แสดงปฏิทินกิจกรรมของพนักงานทั้งบริษัทผ่านระบบหลังบ้าน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกพนักงานที่ต้องการดูปฏิทินกิจกรรมเป็นรายบุคคล โดยปฏิทินกิจกรรมจะแสดงข้อมูล

  1. บันทึกเวลา

  2. บันทึกการลา

  3. กะทำงาน

  4. วันหยุดประจำสัปดาห์

  5. วันหยุดชดเชย

  6. วันหยุดประจำปี

  7. โน้ตกิจกรรม

  8. ภาพรวมของรายการ

Last updated