รายงานรูปแบบ txt file

รายงานข้อมูลการบันทึกเวลา เข้า-ออกงาน ของพนักงาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบรายงานเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณเงินเดือน ได้ 2 รูปแบบ txt.file และ Excel file.

  • เลือก icon “รายงาน”

  • เลือก “กลุ่มผู้ใช้งาน”

  • เลือก “วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด” ที่ต้องการออกรายงาน

  • เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการข้อมูล

  • txt.file

  • กำหนดรายละเอียดตาม ฟอร์เเมตที่ต้องการนำไปใช้งานในการคำนวนเงินเดือน

  • เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้ว เลือก “Export”

Last updated