กำหนดสิทธิ TimeMint Manager

จะเป็นการกำหนดสิทธิความสามารถในการใช้งานเเอป TimeMint Manager (สีน้ำตาล) สำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ

Last updated