บอร์ดประกาศ

ผู้ใช้งานสามารถประกาศเเจ้งข่าวสารต่างๆของบริษัท ไปยังเเอปพลิเคชั่น TimeMint ที่พนักงานใช้งานอยู่ได้ ผ่านฟังก์ชันประกาศเเจ้งเตือน

 • เลือกไอคอน “บอร์ดประกาศ”

 • สำหรับฟังก์ชันบอร์ดประกาศ ผู้ใช้งานต้องปลดล็อคฟังก์ชันนี้ด้วยจำนวนคะเเนน 50 คะเเนน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการประกาศได้ 2 ประเภท

1. เขียนเนื้อหา

สร้างประกาศ “เขียนเนื้อหา”

 • เลือก “กลุ่มพนักงาน” ที่ต้องการทำประกาศ

 • กำหนด “วันที่ประกาศ” และ “เวลาประกาศ”

 • เลือกแบบประกาศ “เขียนเนื้อหา”

 • หัวข้อ ระบุรายละเอียดหัวข้อในการประกาศ

 • รายละเอียดอย่างย่อ ระบุรายละเอียดอย่างย่อในการประกาศ

 • ระบุรายละเอียดเนื้อหาที่ทำการประกาศ

 • สามารถระบุรายละเอียดเนื้อหา

 • และภาพประกอบได้

 • ติ๊กเลือกใช้ 5 คะเเนน ในการสร้างประกาศแบบเขียนเนื้อหา

 • เลือก “บันทึกประกาศ”

สร้างประกาศ “เเนบลิงก์”

 • ลือก “กลุ่มพนักงาน” ที่ต้องการทำประกาศ

 • กำหนด “วันที่ประกาศ” และ “เวลาประกาศ”

 • เลือกแบบประกาศ “แนบลิ้งก์”

 • หัวข้อ ระบุรายละเอียดหัวข้อในการประกาศ

 • รายละเอียดอย่างย่อ ระบุรายละเอียดอย่างย่อในการประกาศ

 • วางลิงก์ที่ต้องการเเจ้งประกาศ

 • ติ๊กเลือกใช้ 2 คะเเนน ในการสร้างประกาศแบบเขียนเนื้อหา

 • เลือก “บันทึกประกาศ”

 • เมื่อกดบันทึกการประกาศเรียบร้อยแล้ว ประกาศจะเเสดงอยู่ในสถานะ “ประกาศรอส่ง”

Last updated