พนักงาน

กำหนดการตั้งค่าต่างๆในโปรไฟล์พนักงาน

การเพิ่มพนักงานในระบบหลังบ้าน TimeMint สามารถทำได้สองวิธี

  1. เพิ่มพนักงานครั้งละ 1 คน

  2. นำเข้าข้อมูลพนักงาน ในรูปแบบการอัปโหลดไฟล์

Last updated