กำหนดขีดจำกัดการลา

การตั้งค่าการลามาตรฐานฟังก์ชันการลามาตรฐานของ TimeMint สามารถกำหนดวันที่พนักงานสามารถเริ่มใช้การลามาตรฐานที่กำหนดไว้ และวันที่สามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่กำหนด โดยมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้

วิธีการตั้งค่า กำหนดขีดจำกัดการลา

  • ไปที่ไอคอน พนักงานในระบบ

  • เลือกพนักงานที่ต้องการกำหนดวันที่ได้รับสิทธิการลามาตรฐาน

  • เลือก จัดการพนักงาน

  • ไปที่สิทธิ์การลามาตรฐานด้านล่าง (ลากิจ/ลาป่วย/ลาพักร้อน)

  • ไปที่กำหนดขีดจำกัดการลา คือการกำหนดวันที่พนักงานจะทำการลาได้ถึงเมื่อวันที่เราได้กำหนดไว้ เช่นพนักงานสามารถลาโดยใช้สิทธิ์ปี 63 ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น จะไม่สามารถขอทำงานรายการลา วันลาของปี 2564 ได้

  • ใช่ สามารถกำหนดขีดจำกัดการลาได้ และใส่วันที่ที่พนักงานสามารถทำการลาได้ถึง

  • ไม่ใช่ ไม่กำหนดขีดจำกัดการลา

  • เรียบร้อยแล้วกดบันทึกด้านล่าง

Last updated