กำหนดวันหยุดประจำปีรูปแบบรายคน

จะมีผลกับพนักงานเฉพาะที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น

เป็นฟังก์ชันเสริมผู้ใช้งานจะต้องใช้ point ในการเปิดฟังก์ชัน 1000 point

วิธีตั้งค่าวันหยุดประจำปี "รูปแบบรายคน"

Last updated