อนุมัติการใช้งานเเอปพลิเคชั่น “เจ้าของระบบ”

อนุมัติการใช้งานเเอปพลิเคชั่น “เจ้าของระบบ”

TimeMint Manager

  • เลือก icon “โทรศัพท์”

  • เลือก “เจ้าของระบบ”

  • เลือก “อนุมัติ” ปุ่มสีเหลือง เพื่ออนุมัติอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าของระบบ

  • เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเป็นเป็น“อนุมัติเเล้ว”

กรณีต้องการให้มีการเเจ้งเตือน ทุกอุปกรณ์เจ้าของระบบ

  • เลือก “บันทึกเข้า-ออก”

  • เลือก “เเจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ในรายการโทรศัพท์

  • เลือก “รายการอนุมัติ”

  • เลือก “สำเนาการเเจ้งเตือนถึงอุปกรณ์ในรายการโทรศัพท์”

Last updated