ฟังก์ชันกลุ่มผู้อนุมัติ : GAP

สำหรับผู้ใช้งานที่มีรูปแบบการอนุมัติรายการลา ขอทำงานล่วงเวลา ปรับปรุงเวลา แบบหลายระดับ ในฟังก์ชันกลุ่มอนุมัติของTimeMintนั้นไม่จำกัดจำนวนผู้อนุมัติ แต่ผู้ใช้งานต้องกำหนดกลุ่มผู้อนุมัติก่อนว่าผู้อนุมัต

สำหรับฟังก์ชันกลุ่มผู้อนุมัตินั้นตอนนี้ “ผู้อนุมัติ”จะสามารถอนุมัติรายการให้พนักงานผ่าน service.timemint.co เท่านั้นก่อน และได้รับการเเจ้งเตือนผ่านทางอีเมล ส่วนในการอนุมัติผ่านเเอปฯอยู่ในขึ้นตอนการพัฒนา สำหรับพนักงานจะสามารถเห็นสถานะว่าผู้อนุมัติทั้งหมดได้ทำการอนุมัติให้กับพนักงานไปเเล้วกี่คนผ่านเเอปพลิเคชัน TimeMint (สำหรับบริษัทใดต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดการใช้งานการเเจ้งเตือนผ่านทางอีเมล)

สำหรับผู้อนุมัติสามารถดูวิธีการอนุมัติพนักงานผ่าน service.timemint.co ได้ที่นี่ https://bit.ly/3aKtw8g

การตั้งค่าการใช้งาน

1.เข้าไปที่ฟังก์ชันกลุ่มผู้อนุมัติ (​GAP) : https://member.timemint.co/gap.php

2.เพิ่มกลุ่มผู้อนุมัติ

3.กำหนดชื่อกลุ่มผู้อนุมัติ

  1. พิมพ์ชื่อกลุ่ม

  2. กด “เพิ่มกลุ่มผู้อนุมัติ”

4.เพิ่มผู้อนุมัติเข้าไปในกลุ่มที่สร้างไว้

  1. เลือกผู้อนุมัติ

2. เลือกชื่อผู้อนุมัติที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่มนี้

3. กรณีที่ต้องการให้ เจ้าของระบบร่วมอนุมัติด้วย ให้ผู้ใช้งานเลือก “อนุมัติร่วมกับผู้ดูแล”

5.เพิ่มพนักงานที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของกลุ่มผู้อนุมัตินี้

  1. เลือกพนักงานที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่มผู้อนุมัติ

เมื่อเพิ่มพนักงานในกลุ่มเรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ทันที

สำหรับพนักงานจะเห็นสถานะการอนุมัติผ่านเเอปพลิเคชัน TimeMint

สำหรับกรณีที่ผู้อนุมัติในกลุ่มอนุมัติรายการไม่ครบ เช่น ปกติผู้อนุมัติต้องมี 3 คน แต่มี 1 คนได้ลาออกไป จึงทำให้รายการของพนักงานนั้นค้างอนุมัติอยู่ในระบบ จะแก้ไขรายการค้างอนุมัติได้โดย

1.ไปที่กลุ่มการอนุมัตินั้น

2.นำชื่อผู้อนุมัติ ที่ลาออกไป ออกจากกลุ่มการอนุมัติรายการ

3.ไปที่ “ตรวจสอบรายการ”

4.เลือกประเภทรายการ

5.ค้นหาชื่อหรือรหัสพนักงานที่มีรายการค้างอนุมัติ

6.กดตรวจสอบ

พนักงานที่มีค้างอนุมัติก่อนหน้านี้จะได้รับการอนุมัติรายการตามที่ทำรายการเข้ามา

การตรวจสอบสถานะการอนุมัติรายการ

สามารถสถานะการอนุมัติของพนักงานได้ในฟังก์ชันรายงาน

Last updated