การตั้งค่าต่างๆ “เฉพาะกลุ่ม”

กลุ่มพนักงาน

การตั้งค่าต่างๆ “เฉพาะกลุ่ม”

เมื่อพนักงานอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้ว จะเเสดงฟังก์ชัน “การตั้งค่าต่างๆ” ผู้ใช้งานสามารถเลือก เปิด/ปิด ฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องการได้ผ่านการตั้งค่าต่างๆ

การตั้งค่าทั่วไป

 • เปิดใช้งานการถ่ายภาพผู้บันทึก

 • เปิดแสดงข้อมูลบางส่วนบนรูปภาพ

 • เปิดใช้งานการเเสดง ลา สาย เลยเวลา

 • เปิดใช้งานวันหยุดสะสม (สลับวันหยุด)

 • เปิดใช้งานกำหนดเเผนหยุด (สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ที่เเน่นอน) <ดูวิธีการใช้งาน>

 • เปิด-ปิดฟังก์ชันการบันทึก

 • ปิดการใช้งานการบันทึกด้วยรหัสคิวอาร์

 • ปิดการใช้งานการบันทึกด้วยพิกัดสถานที่

 • ปิดใช้งานการเพิ่มพิกัดสถานที่ (พนักงานจะไม่สามารถเพิ่มพิกัดเองจากเเอปฯ)

iBeacon

 • ปิดใช้งานการบันทึกเวลา iBeacon

 • ปิดใช้งาน iBeacon แบบกำหนดเอง

 • ปิดใช้งาน iBeacon สาธารณะ

พิกัดสถานที่

 • ระงับการใช้งานชั่วคราว (ไม่แสดงพิกัดในระบบบนเเอป)

 • เปิดใช้งานพิกัดสถานที่ในระบบ (เเสดงพิกัดสถานที่)

การเเสดงพิกัดสถานที่ในระบบ

 • แสดงพิกัดทั้งหมด

 • พิกัดที่เพิ่มโดยเเอดมิน (เเสดงพิกัดที่ผู้ดูแลระบบหลังบ้านได้เพิ่มจากระบบเท่านั้น)

 • พิกัดที่เพิ่มโดยสมาชิกในกลุ่ม (สมาชิกในกลุ่มจะสามารถเห็นพิกัดเฉพาะพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นคนสร้างเท่านั้น)

 • พิกัดที่เพิ่มโดยสมาชิกนอกกลุ่ม (พนักงานที่อยู่ในกลุ่มจะสามารถเห็นกลุ่มพิกัดได้เฉพาะพิกัดที่สร้างจากพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน)

เปิด - ปิดตัวเลือกขณะบันทึกเข้า <ดูวิธีการตั้งค่า>

 • เปิดใช้งานกล่องตัวเลือกขณะบันทึก (กล่องข้อความให้พนักงานเลือกเมื่อพนักงานเวลาเข้า เช่น มาวางบิล , นำเสนองานลูกค้าใหม่ , มาตรวจสอบงาน เป็นต้น)

การตั้งค่าเพิ่มเติม

 • ปิดใช้งานเมนูการลาทั้งหมด (ไม่ใช้งานฟังก์ชันการลา)

 • ปิดใช้งานเมนูทำงานล่วงเวลา (ไม่ใช้งานฟังก์ชันการขอทำงานล่วงเวลา โอที)

 • ปิดใช้งานเมนูปรับปรุงเวลา (ไม่ใช้งานฟังก์ชันปรับปรุงเวลาทำงาน “แก้ไขเวลาเข้า-ออกงาน”จากพนักงาน)

 • ไม่ให้ใช้งานหากดัดเเปลง OS ( TimeMint มีระบบการตรวจสอบการดัดเเปลงระบบปฏิบัติการหากตรวจสอบพบจะไม่อนุญาตให้พนักงานใช้งานเเอปฯ)

 • โน๊ตสำหรับ QR , iBeacon (โน๊ตข้อความเพิ่มเติมเมื่อบันทึกเวลาด้วย QR,iBeacon)

 • ปรับปรุงเวลาจากพิกัดที่ถูกลบ

 • ปุ่มบันทึกเข้า-ออก แบบใหม่ (ปุ่มบันทึกเข้า-ออกคนละสี)

 • ไม่ต้องมีการอนุมัติอุปกรณ์ (การ Login เข้าสู่ เเอปฯ ไม่ต้องอนุมัติการใช้งานโทรศัพท์เลย)

 • ไมต้องรออนุมัติอุปกรณ์สำหรับการใช้งานครั้งเเรก (การ Login เข้าสู่เเอปฯ ครั้งเเรกไม่ต้องอนุมัติอุปกรณ์)

ตั้งค่าการลาเพิ่มเติม

 • ปิดการลาไม่รับค่าจ้าง (ไม่ใช้งานฟังก์ชันลาไม่รับค่าจ้าง)

 • อนุมัติการลาจากผู้อนุมัติก่อน (กรณีผู้ใช้งานตั้งการอนุมัติรายการ “ทั้งสองคน” สามารถเลือกให้เเจ้งเตือนไปที่ผู้อนุมัติก่อน)

 • ไม่อนุญาตให้ลาซ้ำวัน (เต็มวัน)

 • ไม่อนุญาตให้ลาทับวันที่ไม่สามารถลาได้ (ยกเว้นลาคลอด) (กรณีพนักงานลาหลายวันติดต่อกัน)

 • นับเฉพาะวันลาหลังคืนค่าเท่านั้น (กรณีพนักงานได้ลาปีก่อนลาไปก่อนที่ ผู้ดูเเลระบบคืนค่า เช่นพนักงาน ลาพักร้อนวันที่ 4 มกราคม 2564 แต่ทำงานการขอเข้ามาก่อนการคืนค่าคือทำรายการวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ดูเเลระบบการคืนค่าวันลาวันที่ 1 มกราคม 2564 รายการลานั้นจึงหายไป พนักงานทำรายใหม่เข้าจะไม่สามารถทำรายการได้หากไม่เลือก “นับเฉพาะวันลาหลังคืนค่าวันลาเท่านั้น)

 • แสดงวันลาที่คืนค่าแล้ว (ย้อนหลัง 1 ปี ) (กรณีที่ผู้ดูแลระบบคืนค่าวันลาเเล้วพนักงานจะไม่สามารถดูประวัติการลาย้อนหลังก่อนการคืนค่าได้ หากผู้ดูแลระบบไม่เลือก “เเสดงวันลาที่คืนค่าเเล้ว”)

เลือกภาพจากคลังภาพ

 • รหัสคิวร์อาร์สถานที่ พนักงานสามารถเลือกภาพรหัสคิวอาร์โค้ดสถานที่จากคลังภาพได้

ปุ่มเทากันบันทึกผิด

 • ปุ่มเทากันบันทึกผิด (เมื่อบันทึกเข้าเเล้ว ปุ่มบันทึกเข้าจะเป็นปุ่มเทากันการบันทึกผิด)

 • บันทึกเข้าได้หลายคร้ังต่อวัน (บันทึกเข้าได้ไม่จำกัดครั้งต่อวัน)

 • กด 5 ครั้งเพื่อเข้าหน้าบันทึก (กดที่ปุ่มบันทึกเข้า 5 ครั้ง เพื่อบันทึกเข้า สำหรับกรณีใช้ปุ่มเทากันบันทึกผิด)

 • กำหนดระยะมาตรฐาน (สำหรับพนักงานที่สามารถเพิ่มพิกัดได้ เมื่อเพิ่มพิกัดเเล้วระยะพิกัดจะมีระยะตามที่กำหนดไว้)

กลุ่มพิกัดสถานที่

 • ไม่ใช่งานกลุ่มพิกัดสถานที่

 • ใช้งานกลุ่มพิกัดสถานที่

 • ใช้งานเฉพาะเครื่องสเเกนนิ้ว

การตรวจจับการพักแอป

 • อนุญาตให้ใช้งานต่อหากมีการพักจอ (หากพนักงานพักหน้าจอเเอปสามารถใช้งานต่อได้เมื่อเข้าสู่เเอปอีกครั้ง)

ระยะเวลาก่อนการตรวจจับการพักเเอป

 • เลือกเวลาตามความเหมาะสม

Last updated